ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ - സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റികള്‍

കെ പി വിനോദ്

വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ & ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

നിര്‍മല കേരളന്‍

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സന്‍

സുരേഷ് വാര്യര്‍

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

രതി എം

ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സന്‍

ആര്‍ വി അബ്ദുള്‍ മജീദ്‌

പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

ഷൈലജ ദേവന്‍

വിദ്യാഭാസ-കലാകായിക സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സന്‍